2019 yılında, öğrencilik yıllarında farklı sosyal sorumluluk projelerinde aktif görev almış gençlerin ortak amaçla bir araya gelmesiyle Sevgi Gönüllüleri Derneği’nin temelleri atılmıştır. Çalışmalarına ilk olarak 2019 Haziran ayında Şanlıurfa’da bir köy okulunda sosyal etkinlikler gerçekleştirerek ve okula Sevgi Kütüphanesi oluşturarak başlayan Sevgi Gönüllüleri Derneği 1 Ocak 2020 itibariyle resmiyete kavuşmuştur.

          Sevgi Gönüllüleri ilk saha çalışmasında yıllarca kullanılacak bir kütüphane oluşturmanın yanı sıra, köy çocuklarıyla beraber sanat, müzik, spor aktiviteleri, drama atölyesi, kültür etkinlikleri, dans ve folklor dersleri ve bilim adına çalışmalar gerçekleştirmiştir. İlk saha çalışmalarından sonra ileride gerçekleştirecekleri çalışmalar için kütüphane yapmaktan daha da ötesine odaklanmak istemiştir.

           En büyük önceliği Eşitlik ve Çocuk Hakları olan Sevgi Gönüllüleri Derneği, hiçbir ayrım gözetmeksizin bütün çocukların haklarına erişebildiği bir dünya için çalışmalarını sürdürmektedir. Bu bağlamda, Sevgi Gönüllülerinin hedef kitlesi sadece öğrenciler değildir. Sevgi Gönüllüleri aynı zamanda çocuğun bakımından sorumlu olan herhangi bir kişiyi de hedef kitle olarak benimsemiştir.

           Sevgi Gönüllüleri olarak faaliyetlerimizin odak noktasını “Sevgi Kütüphanesi” projemiz oluşturmaktadır. Bu projemizde eğitim konusunda yeterli imkânlara sahip olmayan köy okullarına ulaşarak bir yandan çocukların yıllarca yararlanıp geleceklerini inşa edebilecekleri “Sevgi Kütüphanesi” oluşturuyor; bir yandan da çocuklarımız ile çeşitli sosyal etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Sevgi dağıtmak ve hayatlara dokunmak için ulaştığımız köy okullarında, bütün çocukların okuması, kız çocuklarının okuldan alınmaması, çocukların çalıştırılmaması ve çocukluğunu yaşayabilmesi, toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin azaltılması, erken yaşta ve zorla evliliklerin önlenmesi yolunda somut adımlar atmaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda, düzenlediğimiz etkinliklerde sürdürülebilirlik konusuna hassas bir şekilde özen gösteriyor; projemizi hayata geçirdiğimiz köylerde etkinlikler sonrası da köyler ile iletişimde kalıp sürdürülebilirlik atölyeleri ve etkinlikleri ile hedeflerimize en doğru şekilde ulaşmayı amaçlıyoruz.

          Sevgi Gönüllüleri Derneği olarak çocuk haklarının bir diğer odak noktası olan çocuklara yaşanılabilir bir dünya sunma konusunda da çalışmalar yapmaktayız. Çevre konusunda doğa dostu etkinlikler düzenleyerek çocukların güzel dünyasını onlara olduğu gibi bırakmayı, onların da bir sonraki nesillere aynı farkındalıkla bırakmasını sağlamayı hedeflemekteyiz. Ayrıca, saha çalışmalarımızın dışında yılın farklı zamanlarında, sosyal sorunlar üzerine farkındalık etkinlikleri düzenliyor; daha bilinçli bir toplum yaratmak adına gönüllülük ruhuyla çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Bizler, dünyanın hiçbir yerinde sevginin çözemeyeceği hiçbir sorun olmadığına inanan Sevgi Gönüllüleriyiz! Sevgi ve iyiliği iletişime geçtiğimiz her bireye aşılamak ve her geçen gün daha fazla çocuğun hayatına dokunmak için çalışacağımıza söz veriyoruz!

          Sevgi Gönüllüsü olmak çocukların eğitimi için hiçbir yorgunluğu hissetmemek, iyi bir gelecek için sevgi dolu kalplerle bir arada çalışmaktır.
Sevgi Gönüllüsü olmak ben demeden önce bizi ortaya koymaktır.
Sevgi Gönüllüsü olmak kendi kalbini sevgiyle doldurup kalbindeki sevgi hiç azalmadan sevgi dağıtmaktır.