1. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

gk-01-01

1. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

SEVGİ GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ

1. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

ÇAĞRI METNİ VE TOPLANTI GÜNDEMİ

Tarih: 15/03/2021

Dernek Yönetim Kurulumuzun 01.03.2021 tarih ve 2021/3 sayılı oturumunda almış olduğu karar uyarınca, “Sevgi Gönüllüleri Derneği 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı” 30 Mart 2021 Salı günü saat 18.30’da Dernek Merkezinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda ikinci toplantı, 22 Mayıs 2021 Cumartesi günü saat 13.00’da, Dernek Merkezinde gerçekleştirilecektir.

Değerli Üyelerimize önemle duyurarak, ilgilerinize ve katılımlarınıza şimdiden teşekkür ederiz.

Sevgi Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu

Genel Kurul Adresi

Dernek Merkezi: Ziya Bey Caddesi 1407. Sokak Dostlar Sitesi B Blok No: 3/E Balgat/Çankaya/ANKARA

Birinci Toplantı: 30.03.2021

İkinci Toplantı: 30.03.2021 tarihinde çoğunluk sağlanamaması durumunda 22.05.2021 tarihinde 

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ:

1.  Toplantının açılışı ve yoklama,

2.  Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı,

3.  Genel Kurul Divan Heyetinin seçilmesi(1 başkan ve 2 üye),

4.  Açılış konuşmaları,

5.  Yönetim Kurulu raporunun okunması, görüşülmesi ve Yönetim Kurulunun İbrası,

6.  Dernek Bütçe-Bilanço raporunun okunması, görüşülmesi ve oylanması,

7.  Denetleme Kurulu Raporunun okunması ve görüşülmesi,

8.  Dernek Tüzüğünde yapılan değişikliklerin, diğer maddelerin ve önerilerin görüşülmesi,

9. Dernek Organlarının (Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu) seçimi,

10. Dilek ve temenniler ile kapanış.

Follow us on Social Media