MİSYONUMUZ

Başta köy okulları olmak üzere toplumda dezavantajlı ve ayrımcılığa maruz kalmış bireylere, gruplara ve topluluklara yardım götürmek, bu grupların sosyal ve ekonomik yaşamlarındaki değişim ve gelişimlerine destek olmak

VİZYONUMUZ

Bütün çocukların haklarına erişebildiği sevgi dolu bir dünya yaratmak

HEDEFLERİMİZ
  • Köy okullarına kütüphane kurmak,
  • Risk altındaki, dezavantajlı ve ayrımcılığa maruz kalmış gruplara “SEVGİ” götürmek; onlara umut olmak,
  • Dezavantajlı grupların sosyal ve ekonomik yaşamlarındaki değişim ve gelişimlerine destek olmak,
  • Ülkemizde sınırlı olanaklara sahip köy çocuklarına okuma heyecanı ve eğitim motivasyonu kazandırmak ve eğitimlerine katkı sağlamak,
  • Toplumsal sorunlara çözümler bulmak, farkındalık yaratmak ve sürdürülebilir projeler üretmek
  • Hak temelli faaliyetler organize etmek ve çocuk haklarını korumak,
  • Değişimlere öncülük edebilecek, birbirlerine destek olarak büyüyen, topluma duyarlı bir sivil toplum yaratmak ve buna öncülük etmek