Bizler, Sevgi Gönüllüleri olarak projelerimizi hayata geçirirken Uluslararası İnsani Yardım Temelleri İlkeleri‘ne (İnsanlık, Yansızlık, Tarafsızlık ve Bağımsızlık) gönülden bağlı kalıyoruz. Sevgi dolu bir dünya yaratmak için şu ilke ve değerler doğrultusunda ilerliyoruz:

 

EŞİTLİK-AYRIMCILIK KARŞITLIĞI

Farklılıklar toplumsal zenginliktir. Eşitlik; toplumsal gelişim ve sosyal sorunların çözülmesi için en büyük öncelik olmalıdır. Bizler, Sevgi götürmeyi amaçladığımız bireyler arasında hiçbir ayrım(milliyet, ırk, dil, din, cinsiyet, cinsel yönelim, politik düşünce, ekonomik, sosyal, fiziksel) gözetmeden ihtiyaç temelli çalışıyoruz.

ÇOCUK HAKLARI

18 yaşından küçük her birey çocuktur ve her çocuk eşittir. Bizler, her çocuğun özel olduğuna inanarak; bütün çocukların çocuk hakları ve özgürlüklerinden yararlanabilmesi için özveriyle çalışacağımıza söz veriyoruz.

ŞİDDET KARŞITLIĞI

Şiddet evrensel bir suçtur. Her birey düşünce, ifade ve davranış özgürlüğüne sahip olmalıdır. Bizler Sevgi Gönüllüleri olarak şiddetin her türlüsüne karşıyız!

EKİP ÇALIŞMASI VE DAYANIŞMA

Toplumsal sorunlar bireysel değil birlikte çözülür. Sevgi Gönüllüleri Derneği’nde gönüllülük faaliyetleri ekip çalışması ve dayanışma ile yürütülür. Bizler, “Toplum için hep birlikte” anlayışıyla birbirimize destek olarak hep birlikte hedeflerimize yürüyoruz.

ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİK

İnsani yardım ve gönüllülük faaliyetleri ekonomik ve güç odaklarından bağımsız, şeffaf bir şekilde yürütülmelidir. Sevgi Gönüllüleri Derneği, bütün çalışmaları ve uygulamalarının detaylarını net bir şekilde birey, topluluk, bağışçı ve tüm iş ortaklarına açıklayabilir; projelerinin maddi ve manevi çıktılarını her zaman paylaşabilir konumda olacaktır.

TARAFSIZLIK

Sevgi Gönüllüleri Derneği, hiçbir politik ve ideolojik görüşe ya da tartışmaya dâhil olmadan partiler üstü konumunu koruyarak projelerini hayata geçirir. Bizler, objektif kriterlere özen göstererek sadece gönüllülük ruhuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Sosyal sorumluluk projelerinin temeli ve hedefe uluşmasının en büyük koşulu sürdürülebilir olmasıdır. Sevgi Gönüllüleri, çalışmalarını sürdürebilir şekilde tasarlar; yaşayan, gelişen ve etkisi devam eden projeler üretir. Bizler, gerçekleştirdiğimiz projelerin takibini, kontrolünü ve değerlendirmesini yaparak daha çok insana dokunmak için yolumuza devam ediyoruz.

SEVGİ

Dünyanın hiçbir yerinde sevginin çözemeyeceği hiçbir sorun yoktur. Bizler, gücünü sevgiden alan, birbirine sevgiyle bağlı Sevgi Gönüllüleriyiz!